jan.brens@home.nl  -  0650 492394
  Geboren in 1947 in Sneek. Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer op verschillende plaatsen in Friesland. In de 70-er jaren studeerde hij aan de Noordelijke Hogeschool voor MO-Pedagogiek. Hij ontwierp eind '70 en begin '80 speelleermateriaal en lesmethodes voor het basisonderwijs, o.a. de aan 75% van de scholen verkochte kopieersystemen voor rekenen, taal, muziek, schrijven e.a. Van zijn hobby muziek maakte hij zijn professie.

De afgelopen 40 jaar leidde hij diverse koren en muziekensembles in Friesland en daarbuiten. Momenteel is hij de muzikaal leider van koraalorkest “Hymne”,(www.koraalorkesthymne.nl) het Workumer Mannenkoor, het Súdwestkoor, het Stellingwerfkoor en het Fries Mannen Ensemble (www.friesmannenensemble.nl). Bij concoursen bereikte hij geregeld de hoogste eer op provinciaal en landelijk terrein. Tevens treedt hij geregeld op als saxofoonsolist (op altsax en saxello). Hij werkte samen met vele Nederlandse artiesten, o.a. Thijs van Leer, Marco Bakker, Jan Vayne, Klaas Jan Mulder. Sinds 2005 is hij jurylid bij koorfestivals. Hij maakte in de laatste decennia een 1000-tal liedteksten en arrangementen voor koren en muziekensembles (o.a. de Stellingwarf Cantate met Johan Veenstra, de Kantate Antyk, de Fryslân Kantate etc.)

Dolf de Vries vroeg hem onlangs om samen een tournee te organiseren, waarin de wereldbefaamde zangeres Madeline Bell de hoofdrol vervult. Dit resulteerde in het nieuwe concept “Chorale Concert Tour” (www.dolfdevriesmusics.nl).